Bây giờ người ta không gọi là đôi giày nữa rồi...

Giày dép giờ đây không nhất thiết phải có đôi có cặp nữa!

Đi giày với tất không lo bị chê một khi biết chơi chiêu

Quên những ý nghĩ phiến diện đi và tận hưởng kiểu thời trang vô cùng độc đáo này!